Tien redenen om dit jaar naar de shofar te luisteren

 1. Trompetten klinken bij een kroning en God wordt op deze dag geprezen als koning. Op Rosh Hashanah blazen we een speciaal signaal op de shofar (ramshoorn), als erkenning dat de Almachtige, de Soevereine, de Heer is van hemel en aarde.
  Laten we Hem kennen op al onze wegen, zodat Hij onze paden recht zal maken.
Laten we niet vergeten dat Hij Heer is over alle volken der aarde. Wat Hij wil zal gebeuren in Jeruzalem, in Israël en onder alle volken van het Midden-Oosten.
 2. De shofar kondigt het begin aan van het seizoen van vernieuwing.
  Moge dit een tijd zijn voor reflectie en hernieuwde toewijding aan God.
Laten we onszelf en onze families opnieuw toewijden aan al dat recht en goed is in Zijn ogen.
 3. De Thora werd gegeven op de Sinaï begeleid door het geluid van de shofar. Laten we dapper zijn om Gods geboden te volgen, zelfs als het niet populair of gemakkelijk is. Laat ons zijn waarheid moedig verkondigen aan de volken.
 4. De Profeten vergelijken hun boodschap met het geluid van de shofar. Laten we de hoop niet verliezen, maar onze harten weer open stellen voor de mogelijkheden van een betere wereld voor onszelf en voor anderen.
 5. Veroverende legers verzamelden zich bij het geluid van het blazen op de shofar. Maak ons bereid om dapper stelling te nemen tegen onrecht, leugens en corruptie in de samenleving.
Laat ons rekening houden met de rechten van de armen en onderdrukten in ons midden.
 6. De ram, uit wiens hoorn de shofar werd gevormd, nam de plaats in van Isaac . Laten wij onszelf opofferen aan liefde wanneer het kostbaar of impopulair is, zoals Hij die zichzelf voor ons opofferde als offer om onze geest te reinigen en te vernieuwen. De profeet vraagt: ‘Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken?’ (Amos 3:6). De Heer is bezig de naties te schudden. Alleen dat wat niet wankel zal blijven.
Laten wij God dienen met eerbied en ontzag, want ‘onze God is een verterend vuur’.
 7. De profeet Zefanja spreekt over ‘de grote dag van de Heer’, als ‘een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw’ (Zefanja 1:14,16). Als we nadenken over de oordelen van God, die ook nu over de aarde komen, laten wij dan onze stemmen verheffen, zodat de waarheid en genade weer in de poorten te horen zijn.
Moge de staf van Israel Today en allen die u volgen in nederigheid blijven wandelen voor God onze koning en voor de mensen, als we ‘in liefde de waarheid spreken’ tot Israël en de volken.
 8. De profeet Jesaja zegt dat er op een grote bazuin geblazen zal worden, die het Messiaanse tijdperk zal inluiden. (Jesaja 27:13).
 9. Laten we geduldig zijn en niet moede worden goed te doen want er staat geschreven dat we ‘op het juiste moment zullen oogsten als we niet opgeven’.
Wees over niets bezorgd, onze tijden zijn in Gods handen.
 10. De shofar zal klinken bij de opstanding. Maimonides schrijft: ‘Het is een goddelijk besluit dat we op de shofar blazen op Rosh Hashanah. In deze opdracht klinkt het volgende idee door. Het is alsof hij wil zeggen: ‘Ontwaak uit uw sluimer, u die in slaap bent gevallen in het leven, en overdenk uw daden. Denk aan uw schepper. Doe niet als degenen die de werkelijkheid missen door het najagen van schaduwen, en hun leven verspillen met het zoeken naar ijdelheden die niet nuttig zijn en niet redden. Let goed op uw ziel en verbeter uw karakter. Ieder van u verlate zijn boze wegen en gedachten’.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© Copyright - Erik Niemeijer